Αγορά αποκλειστικής εμπορικής άδειας. Επιλέξτε τα κομμάτια 1 ώρας και παραγγείλετε στη φόρμα παραγγελίας προϊόντος

Κάθε κομμάτι είναι μοναδικό και πωλείται μόνο μία φορά (αποκλειστικό κομμάτι)

Μουσική Διαλογισμού 432Hz

Συχνότητες επούλωσης / Solfeggio

Binaural Beats / Ισοχρονικοί Ήχοι

Φόρμα παραγγελίας προϊόντος
Select an item USD($)

Κάθε παραγγελία παρέχεται με τη γραπτή συμφωνία αποκλειστικής εμπορικής άδειας με τα στοιχεία σας (μορφή PDF)

Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας

You can also order on Fiverr

The  audio watermark (the voice saying "Tera Mangala Meditation Music")   that you ear periodically on the tracks will be removed on the final delivery (of course)

Βαθιά Μουσική Διαλογισμού

Files will be delivered in a maximum of 2 days, but we will always try to deliver faster

Shamanic Drums / Tribal

Shamanic Drums / Tribal

Click on the PDF for more info

on the Planet frequencies

Τελευταία κομμάτια